Uzależnienie, jako współczesne niewolnictwo
socjoterapia_padziernik_001.jpg
             W miesiącu październiku w naszej świetlicy odbyło się siedem godzin zajęć socjoterapeutycznych w ramach projektu edukacyjnego o charakterze profilaktyki.
         Pod hasłem „ KLUB MAŁEGO ODKRYWCY” zajęcia miały na celu między innymi przekazanie prawd i mitów o alkoholu, dostarczenie informacji potrzebnych do sprawdzenia kontroli nad ryzykownymi zachowaniami związanymi z alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi. Dzieci uczyły się odróżnić pojęcia używanie, a nadużywanie oraz zapoznały się z podstawowymi mechanizmami uzależnienia. Zajęcia miały charakter zabawy, wychowankowie pracowali w grupach, wykonywali plakaty oraz indywidualnie prace plastyczne, odbywały się pogadanki na temat obejrzanej prezentacji, czy filmu, a także wykonanej pracy. Dzieci wcierały się w różne postacie i odgrywały scenki.
         Wszystko to miało na celu propagowanie wiedzy wśród dzieci i młodzieży na temat szkodliwego wpływu substancji psychoaktywnych na organizm człowieka.
 
Serafitka
 
umwwznak-kolor.1281683614.jpg
 
"Projekt: Klub młodego odkrywcy ... - współfinansowany jest z środków Województwa Wielkopolskiego" 
 
 
 
 
Galeria zdjęć