Sprawozdanie z działaności CAG w 2010 roku
 
 
Sprawozdanie merytoryczne 
 
Sprawozdanie finansowe
 
Załączniki do sprawozdania