Zakończenie dotacji Żyj z pasją w Domu Aniołów Stróżów w Kruszwicy
sam_3004.jpg   W kruszwickim Domu Aniołów Stróżów zakończono zajęcia prowadzone w ramach zadania „Żyj z pasją”. Zadanie to realizowane dzięki dotacji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego umożliwiło 30-osobowej grupie wychowanków pochodzących z rodzin ryzyka, uzyskanie pomocy w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi ich prawidłowemu rozwojowi.
  Zajęcia profilaktyczne zapoznawały młodzież z tematyką: walki z uzależnieniami (alkoholizm, palenie tytoniu, narkotyki), przemocy (w rodzinie i wśród rówieśników), uczyły prowadzenia zdrowego trybu życia, radzenia sobie ze stresem, wiedzą o uczuciach, zasadami dobrej komunikacji interpersonalnej itp. Ważną częścią tych zajęć była muzykoterapia i terapia poprzez sztuki plastyczne. Zajęcia profilaktyczne kończyły się opracowaniem przez uczestników Indywidualnych Programów na Życie.

   Duże znaczenie dla młodzieży miała oferta aktywnego spędzania czasu wolnego. W ofercie tej znalazło się uczestnictwo w życiu kulturalnym (kino, teatr, plastyka) , sportowym (m.in. gry świetlicowe, tenis stołowy, rytmika, basen) oraz poszerzające wiedzę zajęcia z dziedziny zdrowego żywienia i historii.

  Zajęcia kończyły się spotkaniem z udziałem młodzieży i rodziców, na którym najbardziej aktywni uczestnicy projektu otrzymali dyplomy i drobne upominki oraz dyskoteką.

 Fotorelacja

Tekst: Piotr Olubiński

Zdjęcia: Hanna Olubińska