Dotacje 2018 impreza w Domu Aniołów Stróżów
27223_b.jpg
   15 października  w Domu Aniołów Stróżów odbyła się impreza przedstawiająca  dotacje które kruszwicka placówka Caritas otrzymała w tym roku.
   Wśród gości obserwujących to wydarzenie byli m.in.:  przedstawiciele największego tegorocznego darczyńcy, Kulczyk Foundation, Beata Kopyt- dyrektor projektów Społecznych Kulczyk Foundation i Katarzyna Matuszewska- koordynator pracowni Efektu Domina a także  Ilona Dybicz – dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla dziewcząt oraz kruszwiccy radni: Adam Molenda i Artur Grobelski. 
   Sprawozdanie z stanu wykonania dotacji przedstawił kierownik Domu Aniołów Stróżów- Piotr Olubiński. Podkreślił on, że bieżący rok jest rekordowy jeśli chodzi o ilość wykonywanych zadań i ich wymiar finansowy. Kruszwicka placówka  Caritas wykonuje m.in. zadania powierzone przez Samorząd Województwa Kujawsk-Pomorskiego, Caritas Polska i Kulczyk Foundation. Obejmują one różną tematykę i skierowane są do młodzieży i seniorów i wolontariuszy. Dzięki dotacjom możliwe jest prowadzenie zajęć plastycznych, muzycznych, warsztatów dziennikarskich i historycznych , spotkań ze specjalistą ds. profilaktyki uzależnień i psychologiem.  Młodzież  wyjeżdża na basen, kręgielnię, siłownię, do kina, teatru, była na wycieczce na Pałukach a seniorzy i wolontariusze mogli podziwiać występ Chóru Prymasowskiego w Powidzu oraz uczestniczyć w ciekawych zajęciach plastycznych, muzycznych i wykładach historycznych związanych z 100-rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.   
Dzięki pomocy Kulczyk Foundation, kruszwicka placówka Caritas znalazła się w programie „Żółty Talerz”. Program ten wzbogaca i rozszerza ofertę żywieniową kierowaną do dzieci, wpływając jednocześnie na podniesienie ich świadomości w dziedzinie zdrowego odżywiania. 
   Część artystyczną imprezy prowadziła Hanna Olubińska a oprawę muzyczną zapewnił Łukasz Sochowski. Wystąpili m.in. Krzysztof Kupidura, dziewczęta z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, seniorzy z Domu Aniołów Stróżów. Wykonywano pieśni z okresu I wojny światowej, pieśni religijne (mające na celu uczczenie 40-rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża), oraz piosenki współczesne. Wręczono nagrody dla zwycięzców konkursów : Historycznego  - „Dzieje Polski w latach 1918-2018” i Plastycznego „Pod skrzydłami Anioła…”
   Specjalne podziękowania otrzymali specjaliści prowadzący zajęcia: Anna Bryll, Przemysław Bohonos, Łukasz Sochowski oraz przedstawicielki Kulczyk Foundation.  
   Po imprezie goście z Kulczyk Foudation mieli okazję rozmawiać z młodzieżą -uczestnikami programu „Żółty Talerz” , seniorami i zaproszonymi gośćmi. Można było też skosztować zdrowej żywności i oglądać wystawę prac plastycznych zgłoszonych na konkurs „Pod skrzydłami Anioła…”.
 
Tekst: Piotr Olubiński;                                 Zdjęcia : Hanna Olubińska, Przemysław Bohonos
 
FOTORELACJA