Rekolekcje dla Parafialnych Zespołów Caritas
rekolekcje.jpg   Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej w dniach 13-15.04.2018 organizuje rekolekcje dla osób zaangażowanych w pracę Parafialnych Zespołów Caritas.
   Rekolekcje odbywać się będą w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Rościnnie .
    Prosimy o wytypowanie przedstawicieli z PZC, którzy wezmą w nich udział.
Rekolekcje, rozpoczną się w piątek
(13.04.2018) o godzinie 18.00, a zakończą w niedzielę obiadem. W związku z ograniczoną liczbą miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

    Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 09.04.2018 w biurze Caritas AG lub telefonicznie: 61 425 57 86
Koszt noclegu i wyżywienia wynosi 120 zł. Pieniądze można wpłacać na konto Caritas Gnieźnieńskiej: Bank BGŻ 98 2030 0045 1110  0000 0406 6230 z dopiskiem "rekolekcje-darowizna"  lub bezpośrednio w Biurze Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, ul. Seminaryjna 2 - Plebanka.