Zajęcia profilaktyczne w świetlicy Promyk Dobra w Chodzieży
wietlica_060.jpg
W kolejnym miesiącu realizacji projektu „ Droga ku pełni życia” kontynuowaliśmy temat dotyczący uzależnień: „Uzależnienia – im więcej wiesz, tym łatwiej się obronisz”.
Podstawą do dyskusji była przeprowadzona wśród uczestników anonimowa ankieta na temat używek oraz ich działania na organizm młodego człowieka. W czasie zajęć podane zostały również informacje dotyczące aspektów odpowiedzialności prawnej wynikającej z używania i rozpowszechniania używek,
a także, gdzie można szukać pomocy, gdy uzależnimy się od używek.
Następny temat „Sztuka odmawiania”  uczył dzieci jak asertywnie odmawiać nie raniąc drugiego człowieka, szanując jego wolę i potrzeby i jak nie ulegać różnym manipulacjom  np. osób, które namawiają do zażywania różnych używek.
Spotkanie, którego tematem było „Jak skutecznie możemy się porozumiewać” ukazał dzieciom w jaki sposób możemy porozumiewać się miedzy sobą i jak wiele mówimy nie wypowiadając słów. Uczyliśmy się także, co możemy zrobić, aby nasze komunikaty werbalne i niewerbalne były czytelne dla odbiorcy.
Ostatni temat, który został zrealizowany w październiku to: „Uczymy się rozwiązywania konfliktów”. Punktem wyjścia do dyskusji była scenka kłótni dzieci o owoc. Omawiając tę sytuację zwróciliśmy uwagę, jak konstruktywnie można  rozwiązywać różne konflikty i problemy. 
Spotkanie zakończyła ta sama scenka, która rozpoczynała zajęcia, a dzieci odgrywały różne pozytywne możliwości rozwiązania powstałego w wyniku kłótni konfliktu.

s. Aniceta CMBB 
 
fotorelacja