Zajęcia profilaktyczne w świetlicy "Promyk Dobra" w Chodzieży
wietlica_037.jpg
Z nowym rokiem szkolnym 2017/2018 kontynuujemy w naszej świetlicy rozpoczęty przed wakacjami projekt "Droga ku pełni życia". 
Dzieci uczestniczyły w zajęciach socjoterapeutycznych w dwóch grupach. We wrześniu rozpoczęliśmy od zajęć relaksacyjnych, które miały pokazać różne techniki relaksacyjne, uczyć dzieci nazywania i pokazywania swoich emocji, a także wyrażenia ich za pomocą różnych form aktywności z zastosowaniem werbalnych i niewerbalnych środków wyrazu. Swój nastrój dzieci miały wyrazić kolorem, który odpowiadał ich samopoczuciu. Wiele dzieci na początku spotkania wybierało kolory jasne, radosne, część jednak ciemne. Podczas spotkania przy cichej muzyce dzieci słuchały krótkiego opowiadania, a następnie miały zilustrować myśli, które towarzyszyły im podczas relaksacji za pomocą rysunku. Zajęcia sprawiły, że dzieci, które na początku wybrały barwy ciemne na koniec zmieniły kolor na jaśniejszy.
Tematem kolejnych zajęć było "Uzależnienie – najlepsze wyjście – nie wchodzić!". Celem zajęć było ukazanie dzieciom czym jest nałóg, co może nas uzależniać, jaki jest mechanizm uzależnienia oraz uświadomienie jakie są psychiczne, fizyczne i społeczne skutki zażywania substancji uzależniających. Podczas tych zajęć rozmawialiśmy o tym,  co nam może pomagać w osiągnięciu dobrego samopoczucia, ale również o przyczynach i zagrożeniach, które powoduje u ludzi zażywanie różnych używek i jak trudno jest uwolnić się od ich stosowania.
 
 s. Aniceta Joanna Kobylańska
 
fotorelacja