Podprogram 2014 - podsumowanie

 program_operacyjny.jpg

        Za pośrednictwem Caritas w Polsce podczas pierwszego etapu pomocy żywnościowej w ramach „Podprogramu 2014”, który obejmował okres grudzień 2014 r. - styczeń 2015 r., dystrybuowane były artykuły spożywcze takie jak: mleko, cukier, olej, makaron świderki, mielonka wieprzowa.  Pomocą objęto ponad 311 tys. osób, przekazano 683 400 paczek i blisko 5000 ton żywności. 

     Żywność dystrybuowana była we współpracy z 35 Caritas diecezjalnymi, które następnie współpracowały z 1337 organizacjami lokalnymi.

      Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej w ramach Podprogramu 2014 realizował POPŻ  w 35 organizacjach partnerskich lokalnych, wydała 183 689,9 kg żywności dla 8461 osób, przekazując 25163 paczek żywnościowych.