Podsumowanie z dystrybucji-2014
Podsumowanie z dystrybucji artykułów spożywczych Podprogram 2014 Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Objętych pomocą żywnościową zostało 
8461 osób
Łączna ilość przekazanej żywności w ramach podprogramu 2014
183 689,9 kg
Łączna ilość przekazanych paczek żywnościowych
25163 szt