Wspieranie działalności charytatywno-opiekuńczej w Gnieźnie i Chodzieży
ogniesko_nadziei_2.jpg
Dzięki środkom finansowym otrzymanym od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej po raz kolejny we współpracy z referatem Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie realizowała projekt skierowany do ok. 100 osób z terenu naszej archidiecezji.
W okresie od marca do grudnia obraliśmy za cel wsparcie rodziny w kryzysie poprzez udzielenie pomocy psychologicznej i mediacyjnej.
W ramach projektu realizowaliśmy działania w Gnieźnie i Chodzieży.
Gniezno:
– Punkt Wsparcia „Ognisko Nadziei” Caritas AG
- Dom Samotnej Matki Caritas AG
   - Pomoc wstępna - osoba I kontaktu/specjalista ds. rodziny/małżeństwa – 50 godzin,
   - Pomoc psychologiczna indywidualna i grupowa – 80 godzin,
   - Pomoc mediatora – 20 godzin,
   - Pomoc trenera kompetencji rodzicielskich - 20 godzin,
   - Pomoc w zakresie planowania rodziny – naprotechnolog i lekarz prowadzący – 40 godzin,
   - Wyposażenie w niezbędny sprzęt AGD.
 
Chodzież:
- Świetlica Środowiskowa „Promyki Dobra” Caritas AG:
   - Pomoc psychologiczna indywidualna i grupowa – 30 godzin,
   - Zakup materiałów do zajęć.
Projekt:
logo_-_mswia.jpg
„Wspieranie działalności charytatywno-opiekuńczej w:
Punkcie Wsparcia „Ognisko Nadziei” Caritas AG w Gnieźnie
Domu Samotnej Matki Caritas AG w Gnieźnie
Świetlicy Środowiskowej „Promyki Dobra” Caritas AG w Chodzieży”
realizowany dzięki dotacji
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 
 
ogniesko_nadziei_2.jpg
 
ogniesko_nadziei_1.jpg