Poradnia dla rodzin w kryzysie "Ognisko Nadziei"
ogniesko_nadziei_2.jpg
Dzięki środkom finansowym otrzymanym od Wojewody Wielkopolskiego, Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej po raz kolejny we współpracy z referatem Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie realizowała projekt skierowany do ok. 130 osób z terenu naszej archidiecezji.
W okresie od marca do grudnia obraliśmy za cel wsparcie rodziny w kryzysie poprzez udzielenie pomocy psychologicznej i mediacyjnej.
W ramach projektu realizowaliśmy działania w Gnieźnie i Chodzieży.
Gniezno – Punkt Wsparcia „Ognisko Nadziei” Caritas AG:
- Pomoc wstępna - osoba I kontaktu/specjalista ds. rodziny/małżeństwa – 120 godzin – wolontariat,
- Pomoc psychologiczna indywidualna – 66 godzin,
- Pomoc mediatora – 24 godziny,
- Warsztaty „Szkoła dla Rodziców” – zajęcia grupowe - 30 godzin.
 
Chodzież - Świetlica Środowiskowa „Promyki Dobra” Caritas AG:
- Pomoc psychologiczna indywidualna – 30 godzin,
- Pomoc psychologiczna grupowa – 16 godzin.

ogniesko_nadziei_3.jpg
 „Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego” 
 
 
 
 
ogniesko_nadziei_2.jpg
 
ogniesko_nadziei_1.jpg