Nowe działania Caritas - Spółdzielnia Socjalna "Na Winiarach"
bar_mleczny_caritas_-_kopia.jpg     Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej powołała do życia Spółdzielnię Socjalną, która między innymi otwiera bar mleczny. 
        Od 1 grudnia mieszkańcy Winiar będą mogli smacznie i tanio zjeść obiady w barze mlecznym, który otwiera powołana przez Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Archidiecezję Gnieźnieńską  Spółdzielnia Socjalna „Na Winiarach”.
    Spółdzielnia Socjalna „Na Winiarach”  oprócz baru mlecznego  i usług cateringowych będzie również świadczyć usługi sprzątania, a zatrudnienie w niej znajdą osoby, które dotychczas miały trudności z odnalezieniem się na rynku pracy m.in. samotne matki – mieszkanki Domu Matki i Dziecka prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
       Spółdzielnia Socjalna, to podmiot, który łączy w sobie zadania organizacji pozarządowej oraz zadania przedsiębiorstwa.  Oznacza to, że spółdzielnia socjalna musi prowadzić działalność gospodarczą, ale zysk osiągany z tej działalności nie jest celem samym w sobie, a środkiem do realizacji celów statutowych. Spółdzielnia może też prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków oraz ich środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych, określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
        Bar mleczny mieści się na os. Orła Białego 20 w Gnieźnie, otwarty będzie od poniedziałku do piątku w godz. 11-17, w soboty 11-14.