Zajęcia socjoterapeutyczne we wrześniu- ŚŚ w Chodzieży
socjoterapia_wrzesie_2.jpg
Po przerwie wakacyjnej nastąpiła kontynuacja projektu socjoterapeutycznego, z zakresu profilaktyki uzależnień, rozpoczętego w czerwcu br., pt. „Żyj z pasją!”.

  Wychowankowie świetlicy, podzieleni na dwie grupy, wzięli udział w 3 spotkaniach.

Pierwszym tematem, podejmowanym w tym miesiącu była trudna „Sztuka kompromisu”. Uczestnicy uczyli się  wykorzystywania różnych twórczych metod rozwiązywania problemów oraz rozpoznawania i nazywania emocji własnych i innych osób. Zajęcia miały na celu doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i kulturalnego dyskutowania. Stwarzały też możliwość rozwoju wyobraźni i pomysłowości podczas poszukiwania niekonwencjonalnych rozwiązań.

Podczas kolejnego spotkania, którego tematem była „Przyjaźń”, podopieczni wyrażali własne poglądy, przeżycia i dzielili się doświadczeniem przyjaźni. Dostrzegali potrzebę nawiązywania i utrzymywania przyjaźni rówieśniczej oraz tworzyli charakterystykę dobrego przyjaciela. 

Na trzecich zajęciach w tym miesiącu, podjęliśmy temat „Wygrać ze stresem”. Uczestnicy uczyli się rozpoznawać oznaki stresu, tak wszechobecnego w ich życiu oraz rozwijali  umiejętności radzenia sobie z nim. Podczas ćwiczeń praktycznych sami mogli się przekonać, że choć sytuacji stresowych nie są w stanie uniknąć, to w prosty sposób mogą zastosować skuteczne metody poradzenia sobie w takich trudnych okolicznościach.

Uczestnicy aktywnie brali udział w spotkaniach, które przebiegały w formie zabaw z elementami choreoterapii, pogadanek, scenek dramowych, relaksacji, mini wykładów, pracy  indywidualnej oraz grupowej.

W ramach zajęć rekreacyjnych udaliśmy się na kryty plac zabaw „Fiku – miku”, gdzie mogliśmy „przećwiczyć” nabyte umiejętności oraz miło spędzić czas podczas dobrej zabawy. Ponadto wrześniowa aura sprzyjała wielu grom i zabawom na naszym świetlicowym boisku.

s. Natalia Marcelina Brzezińska

samorzd_wojewdztwa_wielkopolskiego.jpg
Zadanie: „Żyj z pasją!” współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Województwa Wielkopolskiego

galeria zdjęć