Zaproszenie na zjazd wolontariuszy działających w ramach Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej
img_5395.jpg      W Jubieluszowym Roku Miłosierdzia ustanowionym i ogłoszonym przez Ojca Świętego Franciszka, życzeniem Księdza Prymasa jest aby rocznicę swego ingresu na Stolicę Prymasowską w Gnieźnie w poniedziałek, dnia 6 czerwca br. przeżywać wraz z wolontariuszami działającymi dla dobra bliźniego znajdującego się w potrzebie.
    Zatem w imieniu Księdza Prymasa oraz Caritas AG serdecznie zapraszamy naszych wolontariuszy działających w Szkolnych Kołach i Parafialnych Zespołach Caritas, a także wolontariuszy działających w różnych organizacjach do wspólnego dziękczynienia Bogu za niezmierzone dary Jego Miłosierdzia, oraz za dar kolejnego roku posługi Prymasowskiej Księdza Arcybiskupa Wojciecha Polaka, Prymasa Polski.
     Wspólnie spędzony czas będzie połączeniem formacji, modlitwy i wymianą doświadczeń.
W programie uroczystości m.in.:
12:00 uroczysta Eucharystia w Katedrze pod przewodnictwem Księdza Prymasa
13:15 przejście przez Bramę Miłosierdzia
14:15 projekcja filmu Mesco dux baptizatur w auli PWSD
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
Wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas oraz innych gnieźnieńskich szkół zapraszamy już na godz 9:30 do Muzeum Archidiecezjalnego.