Aktywnie  z korzyścią dla siebie, dla innych.
ms.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W 2015 roku Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej dzięki dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej realizowała projekt: „Aktywnie – z korzyścią dla siebie, dla innych”.
Celem projektu było umożliwienie powrotu do aktywnego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu społecznym 17 osobom z Zakładu Karnego w Gębarzewie, którzy na co dzień w ramach resocjalizacji pracują w Caritas A.G. na rzecz społeczności lokalnej.
Niniejszy cel realizowaliśmy będziemy poprzez aktywizację społeczną i zawodową.

W tym czasie adresaci projektu mieli możliwość skorzystania z następujących form aktywizacji:
- szkolenie zawodowe: glazurnik-posadzkarz,
- warsztaty z „fachowcami” z zakresu napraw specjalistycznych: hydraulicznych, elektrycznych, budowlanych, malarskich,
- praktyka zawodowa w warsztacie/nieodpłatna praca.

W 2016 roku nasza organizacja również realizowała będzie podobne działania.


ms.jpg
Projekt finansowany był ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości.