Samodzielnie, ale nie sami przez życie
logo_pfron_2011_r.jpg           Właśnie zakończył się realizowany przez trzy lata projekt „Samodzielnie, ale nie sami przez życie” współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
          Zajęcia odbywały się w dwóch placówkach: w Ośrodku Miłosiernego Samarytanina Caritas A.G. w Gnieźnie i w Integracyjnym Centrum Aktywności Caritas A.G. w Inowrocławiu.
          W ramach tego projektu prowadzona była rehabilitacja, która pomogła dzieciom niepełnosprawnym w dwóch głównych sferach rozwojowych: w rozwoju fizycznym i intelektualnym. Celem tych zajęć było opracowanie i wdrożenie programu usprawniania dzieci z diagnozowanymi wadami i zaburzeniami rozwoju. Ustalany był dla każdego dziecka indywidualny plan ćwiczeń usprawniających  funkcje sensoryczne i motoryczne. Zajęcia te pomagały też rodzicom i rodzeństwu pomóc zrozumieć potrzeby dziecka niepełnosprawnego.
          Ponadto odbywały się zajęcia na świetlicach dla dorosłych osób niepełnosprawnych w Gnieźnie i Inowrocławiu. W ramach tego typu rehabilitacji wykorzystywane były różne formy, metody i techniki z zakresu terapii zajęciowej. Zajęcia z arteterapii usprawniały umiejętności manualne, pozwoliły na wyrażanie twórczej ekspresji. Wpłynęły pozytywnie na koncentrację, kreatywność i poszerzenie zainteresowań. Zajęcia z muzykoterapii - uczestnicy uczyli się nowych piosenek i melodii, poznawali różne instrumenty muzyczne. Zajęcia edukacyjne - dzięki nim podopieczni  doskonalili i nabywali wiedzę z zakresu czytania, pisania, liczenia oraz logicznego myślenia. Prowadzone były treningi na koncentrację, spostrzegawczość i pamięć. Zajęcia sportowe - pozwoliły na rozładowanie emocji, rozluźnienie i odprężenie od typowych zajęć tematycznych. Miały one na celu właściwe stymulowanie rozwoju organizmu i rozwój sprawności fizycznej. Ponadto uczestnicy brali udział w zawodach sportowych, turniejach. Zajęcia kulinarne-poprzez te zajęcia nasi uczestnicy uczyli się samodzielności, korzystania ze sprzętu gospodarstwa domowego. Przyrządzali proste posiłki, poznawali różnorodność dostępnych produktów.
              Z projektu skorzystało ponad 100 osób niepełnosprawnych z województwa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego.logo_pfron_2011_r.jpgProjekt „Samodzielnie, ale nie sami – przez życie” współfinansowany jest
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.