Advertisement
gniezno.eu Drukuj
Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej        
caritas.jpg    Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej (www.caritas.gniezno.pl ) jest kościelną organizacją charytatywną, której podstawowym celem jest szerzenie oraz praktyczne realizowanie nauki Kościoła o miłosierdziu chrześcijańskim. Czynione jest to głównie przez organizowanie, koordynowanie i kierowanie całą kościelną akcją charytatywną w AG na czterech płaszczyznach:
- działalność na rzecz dziecka i rodziny,
- pomoc chorym i niepełnosprawnym,
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
- rozwój wolontariatu.


Działalność na rzecz dziecka i rodziny
- Rozwijamy i doskonalimy opiekę nad rodziną w sytuacjach kryzysowych
caritas5m.JPG- Opiekujemy się i wychowujemy dzieci oraz młodzież skierowaną do naszych placówek opiekuńczo – wychowawczych, jak również współpracujemy z ich rodzinami
- Udzielamy pomocy ofiarom przemocy w rodzinie – zapewniamy im bezpieczne schronienie oraz wsparcie różnych specjalistów.
- Roztaczamy opiekę nad matkami z dziećmi w różnym wieku, oraz opiekujemy  się matkami oczekującymi potomstwa i po urodzeniu dziecka.
    Każdego dnia pomagamy w systemie całodobowym około 60 osobom (dzieciom, młodzieży i członkom rodzin w sytuacjach kryzysowych), a w systemie dziennym – ponad 100.

Pomoc chorym i niepełnosprawnym
caritas2m.JPG- Prowadzimy rehabilitację społeczną i ruchową, osób chorych i niepełnosprawnych, zapewniamy  im opiekę specjalistów
- Uczymy osoby niepełnosprawne jak radzić sobie ze swoimi problemami osobistymi oraz  zaakceptować własne ułomności, a także codziennie przezwyciężać ich skutki
- Prowadzimy rehabilitację osób dorosłych, dzieci i młodzieży zarówno w ośrodkach, jak i domu pacjenta
- Systematycznie aktywizujemy osoby niepełnosprawne i integrujemy je ze społecznością lokalną  
    W naszych ośrodkach rehabilitacyjnych, warsztatach terapii zajęciowej i placówkach wsparcia  dziennego, każdego dnia pomagamy prawie 200 osobom. 

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
caritas3m.jpg- Świadczymy pomoc materialną osobom potrzebującym, w sposób szczególny poprzez przekazywanie mebli, artykułów gospodarstwa domowego i odzieży 
- Prowadzimy stołówkę dla osób ubogich i bezdomnych, w której każdego dnia wydawane są ciepłe obiady dla ponad 100 osób
- Dostarczamy nadwyżki żywności z Unii Europejskiej najuboższym
- Prowadzimy programy resocjalizacji dla osób skazanych przez sąd prawomocnymi wyrokami
- Prowadzimy Bank Drugiej Ręki, dzięki któremu pozyskujemy, magazynujemy i dystrybuujemy dary rzeczowe na terenie     Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Bank Drugiej Ręki, to pośrednik zajmujący się logistyką darów i przekazaniem ich organizacjom pozarządowym. Codziennie wydajemy ciepłe posiłki, rozdajemy odzież i prowadzimy akcje propagujące postawy miłosierdzia  z myślą o naszych ponad  150  najuboższych podopiecznych     

Rozwój wolontariatu
caritasm.JPG- Angażujemy nowych wolontariuszy do niesienia pomocy wszędzie tam, gdzie jest ona potrzebna
- Organizujemy wsparcie dla tych, którzy już pełnią posługę wolontariusza
- Wolontariusze Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej uczestniczą w programie pomocy indywidualnej (pomagają osobom chorym i niepełnosprawnym w domach), pracują w placówkach świadczących pomoc potrzebującym na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej, a także wspierają nasze działania organizacyjne 
    Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej obejmuje swoim patronatem 59 Parafialnych  Zespołów Caritas i 12 Szkolnych Kół Caritas. Oznacza to, że w wielkiej rodzinie wolontaryjnej skupionych jest ponad 500 osób, które  zawsze chętnie i z oddaniem niosą pomoc osobom potrzebującym. 

Dane teleadresowe:
Biuro Caritas
62-200 Gniezno, os. Orła Białego 20
tel. 061/425-57-82, fax. 061/425-57-81
e-mail: caritas@caritas.gniezno.pl
Centrum Wolontariatu
62-200 Gniezno, os. Orła Białego 20
tel. 061/425-57-82
e-mail: koordynator.media@caritas.gniezno.pl

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej prowadzi na terenie archidiecezji 9 placówek:
Dom Dziecka „Słoneczna Przystań”
88-430 Janowiec Wlkp.; Kołdrąb 8
tel./fax. 052/302-60-25
e-mail: dd.koldrab@caritas.gniezno.pl 

Dom Matki i Dziecka – zespół placówek
62-200 Gniezno, os. Orła Białego 20
tel./fax. 061/425-57-86
e-mail: dmd.gniezno@caritas.gniezno.pl

Ośrodek Miłosiernego Samarytanina
62-200 Gniezno, os. Orła Białego 20
tel. 061/425-57-87, fax. 061/425-57-81
e-mail: oms.gniezno@caritas.gniezno.pl

Warsztat Terapii Zajęciowej im. dr Heleny Bujarskiej  
62-270 Kłecko, ul. Targowa 6
tel./fax. 061/425-57-88
e-mail: wtz.klecko@caritas.gniezno.pl

Integracyjne Centrum Aktywności „Nadzieja Życia”
88-100 Inowrocław, al.Wojska Polskiego 20
tel./fax. 052/353-81-92
e-mail: ica.inowroclaw@caritas.gniezno.pl

Świetlica Środowiskowa „Promyk Dobra” 
64-800 Chodzież, ul. Ujska 31
tel./fax. 067/282-91-79
e-mail: swietlica.chodziez@caritas.gniezno.pl

Centrum Pomocy Bliźniemu
62-200 Gniezno, ul. Wrzesińska 43
tel. 061/424-60-58  fax 061/425-57-81 
e-mail: cpb.gniezno@caritas.gniezno.pl

Warsztat Terapii Zajęciowej „Radosne Serca”
88-330 Bielice, Gębice
tel./fax. 052/315-01-62
e-mail: wtz.bielice@caritas.gniezno.pl

Dom Aniołów Stróżów 
88-153 Kruszwica, ul. Kolegiacka 24
tel./fax. 052/353 – 44 -  60
e-mail: das.kruszwica@caritas.gniezno.pl
 

Współpracujący z nami

zolty-talerz-logo.jpg
 

Sponsorzy i darczyńcy

kaufland.jpg
 
    Copyright 2007 © Caritas. Wszystkie prawa zastrzeżone
Codesign: Softblue
site site
site
site
site
power balance
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia