http://www.caritas.gniezno.pl/site/joomla/images/banners/sdubaner.jpg
Historia Drukuj

Działalność dobroczynna należy do istoty Kościoła. Poprzez lata przybierała ona różnorodną postać. Na początku XX wieku przyjęła ona postać instytucji o nazwie CARITAS. Szczególny rozwój CARITAS miał miejsce po II wojnie światowej, ale – niestety – w 1950 roku w wyniku decyzji ówczesnych władz państwowych CARITAS przestała istnieć, a cały majątek został upaństwowiony. Po blisko 40 latach na mocy ustawy o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 1989 r. Ksiądz Prymas, ówczesny Arcybiskup i Metropolita Gnieźnieński, dnia 20 grudnia tegoż roku swoim dekretem powołał do istnienia CARITAS Archidiecezji Gnieźnieńskiej. W dekrecie tym czytamy m.in.: „nawiązując do najlepszych tradycji Kościoła Katolickiego, który z woli swego Założyciela Jezusa Chrystusa troszczy się o każdego człowieka, o jego potrzeby duchowe i materialne; traktując zaangażowanie na rzecz sprawiedliwości i miłosierdzia jako istotną część ewangelizacji (…) niniejszym powołuję do istnienia CAG”. Podstawowym celem działalności Caritas naszej Archidiecezji jest – zgodnie z jej statutem – „szerzenie oraz praktyczne realizowanie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu chrześcijańskim”.

A oto kilka dat z historii naszej CARITAS:
01.09.1992 – przejęcie przez Caritas Domu Dziecka w Kołdrąbiu
20.11.1993 – utworzenie Domu Matki i Dziecka w Gnieźnie
Lipiec 1998 – utworzenie oddziału bydgoskiego Caritas
08.09.1998 – utworzenie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego im. Jana Pawła II w Bydgoszczy
08.12.1999 – utworzenie Ośrodka Miłosiernego Samarytanina w Gnieźnie
06.12.1999 – utworzenie Centrum Pomocy Bezdomnym „Betlejem” w Bydgoszczy
Grudzień 2000 – wydanie pierwszego numeru „Mocy w słabości”
13.01.2001 – uruchomienie Warsztatów Terapii Zajęciowej im. Dr Heleny Bujarskiej w Kłecku
02.06.2003 – utworzenie Centrum Wolontariatu naszej Caritas
21.07. – 03.08.2003 – I obóz dla osób niepełnosprawnych w Szwecji
06.06.2003 – utworzenie warsztatu i magazynu z meblami i odzieżą dla osób ubogich
05.10.2003 – I Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych Archidiecezji Gnieźnieńskiej
10.02.2004 – utworzenie Integracyjnego Centrum Aktywności „Nadzieja Życia” w Inowrocławiu
19.02.2004 – utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie
24.02.2004 – nadanie statusu organizacji pożytku publicznego (jako pierwszej CARITAS w Polsce)
25.03.2004 – przejęcie od Caritas Archidiecezji Poznańskiej Świetlicy Środowiskowej „Promyk Dobra” w Chodzieży i odejście placówek bydgoskich do nowo powstałej Diecezji Bydgoskiej i jej CARITAS
7-9.05.2004 – Zlot Młodzieży Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Gnieźnie
06.09.2004 – w ramach zmian w statucie Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej - Ks. Arcybiskup nadał naszej CARITAS patrona w osobie bł. Matki Teresy z Kalkuty
02.10.2004 – utworzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Medycznego w Gnieźnie
16.10.2004 - otwarcie Jadłodajni Caritas w Gnieźnie
17.11.2004 - Konferencja naukowa "Zastosowanie komputerów w komunikacji i edukacji osób niepełnosprawnych - rozwiązania polskie i szwedzkie" w Gnieźnie
10.03.2005 - utworzenie Centrum Pomocy Bliźniemu w Gnieźnie
24.04.2005 - nasza Caritas została uhonorowana medalem "Za zasługi dla Miasta Gniezna"
04.05.2005 - Obchody Dnia Protestu Przeciw Dyskryminacji Osób Niepełnosprawnych w Gnieźnie
czerwiec 2005 - otwarcie "Galerii Caritas" w centrum handlowym "Caleria Gniezno"
18.10.2005 - otwarcie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bielicach
24.10.2005 - otwarcie Domu Aniołów Stróżów w Kruszwicy
13.03.2006 - nadanie Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, jako pierwszej w Polsce, certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2000

To tylko te najważniejsze daty z działalności naszej CARITAS. Sporo by można opowiadać o kierunkach naszych działań. Szczególnie bliska jest nam troska o dziecko i rodzinę, którą realizujemy poprzez Dom Dziecka, Dom Matki i Dziecka, Świetlica Środowiskowa, Dom Aniołów Stróżów i o osoby niepełnosprawne, znajdujące wsparcie w naszym Ośrodku Miłosiernego Samarytanina, Warsztatach Terapii Zajęciowej, Integracyjnym Centrum Aktywności. Zależy nam na rozwoju ruchu wolontaryjnego, na współpracy z parafiami i lokalnymi środowiskami działającymi na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji. Podejmujemy projekty związane z readaptacją osób skazanych, z poszanowaniem praw człowieka, z profilaktyką i wiele innych. Trudno je wszystkie wymieniać, trudno je wszystkie omawiać. Były momenty szczególnie radosne, były też chwile trudne – jak w życiu każdego człowieka.

Zapraszam wszystkich do systematycznego zapoznawania się z naszą działalnością czy to poprzez naszą stronę internetową, czy to poprzez informacje umieszczane w mediach, albowiem staramy się prowadzić naszą działalność w sposób jawny uznając, że skoro mamy pieniądze powierzone od różnych osób, które nam zaufały, to chcemy wszystkich na bieżąco informować o naszych dokonaniach. Na kolejne lata wyznaczamy sobie za cel dalszą profesjonalizację naszej działalności i to w wymiarze organizacji, jak i w wymiarze działań poszczególnych placówek, tworzenie nowych placówek i centrów wolontariatu oraz realizowanie nowych projektów tak, aby w każdym powiecie naszej Archidiecezji obecna była nasza CARITAS poprzez swoją placówkę. Planujemy także rozpocząć współpracę z innymi krajami. Chcielibyśmy nie tylko pomagać innym, ale naszym marzeniem jest to, aby czynić to mądrze i coraz bardziej efektywnie, pamiętając, że źródłem wszelkiej miłości jest Bóg bogaty w miłosierdzie.

 

Współpracujący z nami

zolty-talerz-logo.jpg
 

Sponsorzy i darczyńcy

kaufland.jpg
 
    Copyright 2007 © Caritas. Wszystkie prawa zastrzeżone
Codesign: Softblue
site site
site
site
site
power balance
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia