Advertisement
Zakończenie dotacji Żyj z pasją w Domu Aniołów Stróżów w Kruszwicy Drukuj
sam_3004.jpg   W kruszwickim Domu Aniołów Stróżów zakończono zajęcia prowadzone w ramach zadania „Żyj z pasją”. Zadanie to realizowane dzięki dotacji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego umożliwiło 30-osobowej grupie wychowanków pochodzących z rodzin ryzyka, uzyskanie pomocy w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi ich prawidłowemu rozwojowi.
  Zajęcia profilaktyczne zapoznawały młodzież z tematyką: walki z uzależnieniami (alkoholizm, palenie tytoniu, narkotyki), przemocy (w rodzinie i wśród rówieśników), uczyły prowadzenia zdrowego trybu życia, radzenia sobie ze stresem, wiedzą o uczuciach, zasadami dobrej komunikacji interpersonalnej itp. Ważną częścią tych zajęć była muzykoterapia i terapia poprzez sztuki plastyczne. Zajęcia profilaktyczne kończyły się opracowaniem przez uczestników Indywidualnych Programów na Życie.

   Duże znaczenie dla młodzieży miała oferta aktywnego spędzania czasu wolnego. W ofercie tej znalazło się uczestnictwo w życiu kulturalnym (kino, teatr, plastyka) , sportowym (m.in. gry świetlicowe, tenis stołowy, rytmika, basen) oraz poszerzające wiedzę zajęcia z dziedziny zdrowego żywienia i historii.

  Zajęcia kończyły się spotkaniem z udziałem młodzieży i rodziców, na którym najbardziej aktywni uczestnicy projektu otrzymali dyplomy i drobne upominki oraz dyskoteką.

 Fotorelacja

Tekst: Piotr Olubiński

Zdjęcia: Hanna Olubińska
 

Współpracujący z nami

zolty-talerz-logo.jpg
 

Sponsorzy i darczyńcy

kaufland.jpg
 
    Copyright 2007 © Caritas. Wszystkie prawa zastrzeżone
Codesign: Softblue
site site
site
site
site
power balance
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia