Advertisement
Zajęcia profilaktyczne w świetlicy Promyk Dobra w Chodzieży Drukuj
wietlica_060.jpg
W kolejnym miesiącu realizacji projektu „ Droga ku pełni życia” kontynuowaliśmy temat dotyczący uzależnień: „Uzależnienia – im więcej wiesz, tym łatwiej się obronisz”.
Podstawą do dyskusji była przeprowadzona wśród uczestników anonimowa ankieta na temat używek oraz ich działania na organizm młodego człowieka. W czasie zajęć podane zostały również informacje dotyczące aspektów odpowiedzialności prawnej wynikającej z używania i rozpowszechniania używek,
a także, gdzie można szukać pomocy, gdy uzależnimy się od używek.
Następny temat „Sztuka odmawiania”  uczył dzieci jak asertywnie odmawiać nie raniąc drugiego człowieka, szanując jego wolę i potrzeby i jak nie ulegać różnym manipulacjom  np. osób, które namawiają do zażywania różnych używek.
Spotkanie, którego tematem było „Jak skutecznie możemy się porozumiewać” ukazał dzieciom w jaki sposób możemy porozumiewać się miedzy sobą i jak wiele mówimy nie wypowiadając słów. Uczyliśmy się także, co możemy zrobić, aby nasze komunikaty werbalne i niewerbalne były czytelne dla odbiorcy.
Ostatni temat, który został zrealizowany w październiku to: „Uczymy się rozwiązywania konfliktów”. Punktem wyjścia do dyskusji była scenka kłótni dzieci o owoc. Omawiając tę sytuację zwróciliśmy uwagę, jak konstruktywnie można  rozwiązywać różne konflikty i problemy. 
Spotkanie zakończyła ta sama scenka, która rozpoczynała zajęcia, a dzieci odgrywały różne pozytywne możliwości rozwiązania powstałego w wyniku kłótni konfliktu.

s. Aniceta CMBB 
 
            

 

Współpracujący z nami

zolty-talerz-logo.jpg
 

Sponsorzy i darczyńcy

kaufland.jpg
 
    Copyright 2007 © Caritas. Wszystkie prawa zastrzeżone
Codesign: Softblue
site site
site
site
site
power balance
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia