Advertisement
Wspomagamy w różnych obszarach Drukuj
p1030601l.jpg     W ramach Europejskiego Programu „Pomoc Żywnościowa” 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Caritas podejmuje różnorodne działania towarzyszące.
 
 
 
 
Mają one na celu: 
 
- Zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych oraz wsparcie w trudnej sytuacji poprzez:
* wsparcie materialne
* pomoc w utrzymaniu czystości i higieny osobistej
* ciepły posiłek (jadłodajnia Caritas)
* wsparcie formalno-prawne
* pomoc żywnościowa (zbiórki, darczyńcy)

 -  Działania aktywizujące zmierzające do wyjścia z ubóstwa:

* aktywizacja oraz resocjalizacja osób po jak i w trakcie wyroku
* spotkania informacyjne  integrujące do do życia w społeczeństwie
* kolonie dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym

- Zajęcia zawodowe:

* zajęcia aktywizujące zawodowo matki samotnie wychowujące dzieci
* zajęcia dotyczące czystości oraz higieny
* zajęcia kulinarne
* zajęcia zawodowe osób skazanych
 
samorzd_wojewdztwa_wielkopolskiego.jpg
 „Projekt współfinansowany jest ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego” 
 
   
 
 
gniezno_logo.jpg
"Zadanie finansowane jest ze środków otrzymanych od Miasta Gniezna" 
 

Współpracujący z nami

zolty-talerz-logo.jpg
 

Sponsorzy i darczyńcy

kaufland.jpg
 
    Copyright 2007 © Caritas. Wszystkie prawa zastrzeżone
Codesign: Softblue
site site
site
site
site
power balance
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia