Advertisement
Sprawozdanie z konkursu "Wiele jest serc, które czekają wciąż" dla Szkolnych Kół Caritas Drukuj
06-001a.jpg      „Wiele jest serc, które czekają wciąż” pod takim hasłem organizowany był w kończącym się roku szkolnym 2014/2015 konkurs dla Szkolnych Kół Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
          Do udziału w nim zgłosiło się 9 szkół różnych szczebli (szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie). Poprzez konkurs  chcieliśmy zmotywować młodzież do niesienia pomocy potrzebującym ale też docenić i wynagrodzić ich działalność wolontaryjną, której podejmują się od wielu lat. Konkurs związany był z przygotowanym rocznym planem pracy dla Szkolnych Kół Caritas, w którym wytyczone zostały główne obszary działań dla wolontariuszy. Cieszy nas, że wiele z tych zadań zostało podjętych, a dzięki kreatywności naszych uczniów i ich opiekunów pojawiło się także wiele innych ciekawych pomysłów i działań w zakresie pomocowym.
       „Wiele jest serc, które czekają wciąż” to słowa zaczerpnięte ze znanej pieśni religijnej, w której dalszych słowach podkreśla się znaczenie Ewangelii w naszym życiu. Hasło konkursu ma więc także swój wymiar duchowy, wskazuje na konieczność formacji charytatywnej młodych ludzi, wychowaniu ich do miłości miłosiernej, „formacji serca” - o której pisał papież Benedykt XVI.  Ten cel konkursu również został osiągnięty bowiem wielu wolontariuszy działających w ramach Szkolnych Kół Caritas aktywnie angażuje  się w życie Kościoła.
      Konkurs przyczynił się również do promocji wolontariatu w środowiskach szkolnych poprzez podejmowanie przez młodzież m.in. takich działań jak spotkania informacyjne z nowymi uczniami szkół, prowadzenie gazetek szkolnych, kronik  i zakładanie profilii Szkolnych Kół Caritas na portalach społecznościowych czy stronach szkół.
     Zwycięzcą konkursu zostało Szkolne Koło Caritas działające w Gimnazjum im. M. Kopernika w Słupcy, którego opiekunem jest pani Anna Kuchowicz. Wolontariusze tej szkoły zdobyli aż 643 serca, a swoją pracę udokumentowali w prezentacji multimedialnej. Ilość jak i różnorodność podejmowanych przez nich form pomocy budzi wielki podziw.
      Drugie miejsce zajęło Szkolne Koło Caritas z Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego w Gnieźnie pod opieką pani Marleny Lisieckiej, zdobywając 475 punktów. Pomocy tych wolontariuszy doświadczamy często sami w czasie organizacji naszych diecezjalnych akcji, w które zawsze chętnie się włączają.
      Zdobywcą III miejsca jest Szkolne Koło Caritas działające w małej (bo liczącej tylko 63 uczniów) Szkole Podstawowej im. K. Wielkiego w Kwieciszewie. Cieszy nas fakt, że mimo ograniczonych możliwości lokalnych w zakresie pomocowym uczniowie tej szkoły zebrali aż 370 serc. Jak pisze do nas opiekun koła, p. Marlena Mrówczyńska „uczniowie naprawdę robią wiele dobrego dla innych, zwłaszcza tych potrzebujących, poświęcając swój wolny czas, często w soboty, niedzielę czy po lekcjach”.
      Gratulujemy serdecznie zwycięzcom (których wkrótce odwiedzimy z nagrodami) oraz pozostałym szkołom, które przystąpiły do udziału w konkursie.
      Planujemy już od września rozpocząć II edycję konkursu bowiem „wiele jest serc, które czekają wciąż...”.
6.jpg   16.jpg10.jpg
 

Współpracujący z nami

zolty-talerz-logo.jpg
 

Sponsorzy i darczyńcy

kaufland.jpg
 
    Copyright 2007 © Caritas. Wszystkie prawa zastrzeżone
Codesign: Softblue
site site
site
site
site
power balance
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia