Advertisement
Dobra Propozycja na Prowadzenie obowiązkowych zajęć pozalekcyjnych Drukuj

    logo.jpgCaritas Polska, w porozumieniu z Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, mając na względzie chrześcijańską formację oraz kształtowanie postaw miłosierdzia wśród dzieci i młodzieży prosi o zachęcanie katechetów do zakładania Szkolnych Kół Caritas.
Każdy nauczyciel (również nauczyciel katecheta) od 1 września 2009 r. zobowiązany jest prowadzić obowiązkowo zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze powinny być przeznaczone m.in. na zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów: na pracę z uczniem zdolnym lub z uczniem mającym trudności w nauce oraz na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów.


Zachęcamy, aby nauczyciele katecheci tę w/w godzinę przeznaczyli na prowadzenie Szkolnego Koła Caritas.


       Szkolne Koło Caritas (SKC) jest organizacją uczniowską działającą na terenie szkoły (podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej), która włącza się w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas diecezjalną i parafialną. Każde koło posiada swego opiekuna. Jest nim zazwyczaj nauczyciel danej szkoły (często katecheta, pedagog szkolny, wychowawca), który odpowiada za działalność koła wobec władz szkolnych i Caritas. Jego rola polega na inspirowaniu działalności charytatywnej, czuwaniu nad realizacją programu wychowawczego koła, reprezentowanie go wobec dyrektora szkoły oraz dyrektora Caritas diecezjalnej, zapewnienie bezpieczeństwa jego członkom podczas akcji i spotkań. Zajmuje się on sprawami organizacyjnymi i wychowawczymi.
Nad kołem opiekę duchową pełni kościelny asystent koła. Jest nim zazwyczaj proboszcz lub ksiądz katecheta. Czuwa on nad formacją religijno-moralną członków koła oraz współpracą z Caritas parafialną lub diecezjalną. Asystent kościelny umacnia chrześcijańską motywację działalności koła oraz propaguje ideę miłosierdzia chrześcijańskiego i czynnej miłości bliźniego.

 

 

 Wspólnie wykorzystajmy potencjał dobra ukryty w młodych!
• Katecheto! Pomóż dzieciom i młodzieży odnaleźć w sobie siłę dobra.
• Wspomóż rozwój wolontariatu wśród młodzieży.
• W Archidiecezji Gnieźnieńskiej działa  tylko 20 SKC, podczas gdy w innych diecezjach  obecne są  w 80% szkół – czas to zmienić.

Jeśli masz pytania dzwoń  61 425 57 82 – Lucyna Muniak

 

pobierz wniosek o założenie Koła

 

 

 

Współpracujący z nami

zolty-talerz-logo.jpg
 

Sponsorzy i darczyńcy

kaufland.jpg
 
    Copyright 2007 © Caritas. Wszystkie prawa zastrzeżone
Codesign: Softblue
site site
site
site
site
power balance
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia