Advertisement
Poradnia dla rodzin "Ognisko Nadziei "
Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej wspólnie z referatem Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie wspomaga  na terenie powiatu gnieźnieńskiego rodziny w kryzysie poprzez udzielenie pomocy psychologicznej, prawniczej, mediacyjnej. Poradnia dla rodzin w kryzysie „Ognisko Nadziei”  udziela również wsparcia osobom będącym w sytuacjach nagłych i kryzysowych.
ognisko_nadziei.jpg
 
Punkt wsparcia jest czynny w Duszpasterskim Ośrodku, Gniezno ul. Łaskiego 2a (Lamus)  -  2  razy w tygodniu w godzinach popołudniowych – 17-19. tel. 795 108 176 
Osoba dyżurująca jest osobą pierwszego kontaktu, która udziela wszelkich informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia oraz umawia na spotkania ze specjalistami: 
 
Psychologiem 
(-  odreagowanie napięć związanych z trudną sytuacją życiową,
- zaktywizowanie do samodzielnego podejmowania decyzji i szukania sposobów radzenia sobie z problemami).

Prawnikiem
(- pomoc w rozwiązaniu trudnych spraw,
-  udzielanie porad prawniczych,
-  odpowiednie nakierowanie do odpowiednich instytucji,
-  pomoc w konstruowaniu i czytaniu pism urzędowych).
Mediatorem
(- pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji w rodzinie, między małżonkami, w sąsiedztwie, itp.). 


woj_wlkp.jpg
„Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego” 

Wspieranie działalności charytatywno-opiekuńczej w Gnieźnie i Chodzieży Drukuj
ogniesko_nadziei_2.jpg
Dzięki środkom finansowym otrzymanym od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej po raz kolejny we współpracy z referatem Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie realizowała projekt skierowany do ok. 100 osób z terenu naszej archidiecezji.
Czytaj całość…
 
Poradnia dla rodzin w kryzysie "Ognisko Nadziei" Drukuj
ogniesko_nadziei_2.jpg
Dzięki środkom finansowym otrzymanym od Wojewody Wielkopolskiego, Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej po raz kolejny we współpracy z referatem Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie realizowała projekt skierowany do ok. 130 osób z terenu naszej archidiecezji.
Czytaj całość…
 
Poradnia dla rodzin Ognisko Nadziei Drukuj
ognisko_nadziei.jpg
 

Współpracujący z nami

zolty-talerz-logo.jpg
 

Sponsorzy i darczyńcy

kaufland.jpg
 
    Copyright 2007 © Caritas. Wszystkie prawa zastrzeżone
Codesign: Softblue
site site
site
site
site
power balance
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia